TÌM KIẾM văn bản pháp quy 

(Hiển thị)

 
Danh sách kết quả tìm thấy
Có 1754 văn bản, trang 
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu

07/2014/QĐ-UBND

14/03/2014

Ban hành quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

06/2014QĐ-UBND

08/02/2014

Quyết định ban hành Quy định về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

01/2014/QĐ-UBND

07/01/2014

Ban hành Quy định giá bồi thường tài sản, vật kiến trúc trên đất khi Nhà nước thu hồi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

41/2013/QĐ-UBND

31/12/2013

Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh năm 2014

39/2013/QĐ-UBND

26/12/2013

Về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk

40/2013/QĐ-UBND

26/12/2013

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk

38/2013/QĐ-UBND

17/12/2013

Về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật một số cây trồng vật nuôi chính trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

37/2013/QĐ-UBND

13/12/2013

Về việc quy định giá thóc tẻ dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

33/2013/QĐ-UBND

20/11/2013

Về việc ban hành Quy định mức thu, miễn thuỷ lợi phí, tiền nước và đối tượng, phạm vi thu, miễn thuỷ lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

32/2013/QĐ-UBND

13/11/2013

Về việc ban hành giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

29/2013/QĐ-UBND

06/11/2013

Về việc điều chỉnh giá đất ở một số vị trí trên địa bàn thị xã Buôn Hồ và huyện M’Đrắk quy định tại Bằng giá đất ở ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 11/01/2013 của UBND tỉnh

30/2013/QĐ-UBND

06/11/2013

Quy định về cộng tác viên dịch thuật và mức thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

28/2013/QĐ-UBND

05/11/2013

Ban hành quy định giá tính thuế tài nguyên đối với gỗ, lâm sản phụ, nước thiên nhiên, khoáng sản không kim loại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

27/2013/QĐ-UBND

01/11/2013

Ban hành Quy định giá lâm sản, động vật rừng để xử lý tang vật vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

26/2013/QĐ-UBND

25/10/2013

Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

1354/QĐ-BLĐTBXH

16/09/2013

Về việc đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định số 46/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động

1612/QĐ-TTg

13/09/2013

về việc điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp

17/2013/TT-BLĐTBXH

09/09/2013

Ban hành Danh mục thiết bị dạy nghề trình độ Trung cấp nghề, trình độ Cao đẳng nghề cho các nghề: kỹ thuật điêu khắc gỗ; kỹ thuật sơn mài và khảm trai; xử lý nước thải công nghiệp; sản xuất gốm, sứ xây dựng; công nghệ sản xuất ván nhân tạo; mộc xây dựng và trang trí nội thất; bảo vệ thực vật; trồng cây công nghiệp; thú y; kỹ thuật dược; chế biến mủ cao su

1568/QĐ-TTg

05/09/2013

Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát triển dân số,lao động, đào tạo, gia đình và chính sách xã hội phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước đến năm 2050

102/2013/NĐ-CP

05/09/2013

Quy định tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Trang trước   Trang tiếp