1. Giới thiệu

Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan chấp hành của HĐND và là cơ quan hành chính nhà nước ở tỉnh, chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của Chính phủ và các Nghị quyết của HĐND tỉnh.
Pháp luật quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh trong quản lý hành chính Nhà nước và trong mối quan hệ với HĐND dưới sự quản lý tập trung, thống nhất của Chính phủ, theo hệ thống hành chính 4 cấp
Tổ chức bộ máy hành chính trực thuộc UBND tỉnh bao gồm;
Các Sở tổng hợp và cơ quan chuyên môn: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh - Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học - Công nghệ, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Ban Quản lý Các KCN, Ban Tôn giáo, Uỷ ban Dân số Gia đình và trẻ em, Chi cục Kiểm lâm, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

2. Lãnh đạo UBND tỉnh:


Địa chỉ :

Số 08 Mai Hắc Đế - Tp Buôn Ma Thuột
Điện thoại :
08050557
Fax : 08050554
Website: http://daklak.gov.vn