THỜI TIẾT

 

  

 

Thị xã/Thành phố: Tây Nguyên
Thời tiết: Mây thay đổi, trời nắng
Nhiệt độ: 27 oC
Độ ẩm: 72%
Gió tây - tốc độ: 2 m/s

 

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

CƯ M'GAR

Diện tích: 822,25

Dân s: 157.295

Các xã phường thuộc Huyện Cư M'Gar

1.  Thị trấn Quảng Phú 

2.  Thị trấn Ea Pốk

3.  Xã Cư Dliê M'Nông

4.  Xã Cư M'Gar

5.  Xã Cư Suê

6.  Xã Cuôr Đăng

7.  Xã Ea D'Rơng

8.  Xã Ea H'Ding

9.  Xã Ea Kiết

10.  Xã Ea K'Pam

11.  Xã Ea M'Droh

12.  Xã Ea M'Nang

13.  Xã Ea Tar

14.  Xã Ea Tul

15.  Xã Quảng Hiệp

16.  Xã Quảng Tiến

Ngoại tệ Mua Bán
USD
EUR
GBP
AUD
HKD
CAD
JPY
CHF
SGD
THB
Nguồn www.vietcombank.com.vn