Trang chủ       Liên hệ       Liên kết       Sơ đồ     Tiếng Việt      English
Cấp lại hoặc bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Sở Xây dựng
I. Thông tin chung:

Tên cơ quan: Sở Xây dựng Đắk Lắk
Địa chỉ: 15 Hùng Vương, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Số điện thoại: 0500 3852256
Fax: 0500 3851295

II. Cơ cấu tổ chức
1. Lãnh đạo cơ quan:

2. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:
- Văn phòng Sở:
+ Chánh văn phòng:
Vũ Đình Dũng - Số điện thoại di động: 0982928379, cơ quan: 3910737
+ Phó Chánh văn phòng:
Trương Quốc Khả - Số điện thoại di động: 0906538080, cơ quan: 3856168
Phan Phúc Khánh - Số điện thoại di động: 0996384858, cơ quan: 3856168
- Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản:
+ Trưởng phòng:
Lê Văn Tĩnh - Số điện thoại di động: 0913493819, cơ quan: 606744
+ Phó Trưởng phòng:
Nguyễn Xuân Phước - Số điện thoại di động: 0903535345, cơ quan: 606744
- Phòng Quy hoạch và Phát triển đô thị:
+ Trưởng phòng:
Nguyễn Minh Đạt - Số điện thoại di động: 0905050888, cơ quan: 3852354
+ Phó Trưởng phòng:    
Tôn Thất Quốc Anh - Số điện thoại di động: 0903531975, cơ quan: 3852354
+ Phó Trưởng phòng:    
Lê Hùng - Số điện thoại di động: 0917353575, cơ quan: 3852354
- Phòng Quản lý hoạt động xây dựng:
+ Trưởng phòng:    
Lê Thanh Tân - Số điện thoại di động: 0905228841, cơ quan: 3853902
+ Phó Trưởng phòng:
Nguyễn Thị Hồng Thanh - Số điện thoại di động: 0914093959, cơ quan: 3859652
- Phòng Kinh tế Xây dựng:
+ Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng:
Vũ Huy Dũng - Số điện thoại di động: 0914002743, cơ quan: 3919052
+ Phó Trưởng phòng:
Phạm Sỹ Hải - Số điện thoại di động: 0948760067, cơ quan: 3919052
- Phòng Hạ tầng Kỹ thuật:
+ Trưởng phòng:    
Nguyễn Thành Nhựt - Số điện thoại di động: 0913453617, cơ quan: 3851083
+ Phó Trưởng phòng:
Đào Công Thạch - Số điện thoại di động: 0916489999, cơ quan: 3851083
- Phòng Kỹ thuật Giám định:
+ Trưởng phòng:    
Phạm Văn Lập - Số điện thoại di động: 0913444854, cơ quan: 3855610
+ Phó Trưởng phòng:
Y Tố R”Chăm - Số điện thoại di động: 0913444798, cơ quan: 3855610
- Thanh tra Sở:
+ Chánh Thanh tra:    
Nguyễn Văn Chư - Số điện thoại di động: 0914018639, cơ quan: 3856729
+ Phó Chánh Thanh tra:
Mai Xuân Hùng - Số điện thoại di động: 0905224710, cơ quan: 3856745
+ Phó Chánh Thanh tra:
Vũ Kim Đức - Số điện thoại di động: 0913444521, cơ quan: 3919051
Phan Văn Thiền - Số điện thoại di động: 01234254739, cơ quan: 3856729
III. Chức năng:
    Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực xây dựng, kiến trúc quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: kết cấu hạ tầng giao thông đô thị , cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chiếu sáng, công viên cây xanh, nghĩa trang, chất thải rắn trong khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghiệp cao), phát triển đô thị, nhà ở công sở, kinh doanh bất động sản, vật liệu xây dựng, các dịch vụ công trong công tác quản lý nhà nước của Sở, thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.
        Sở Xây dựng có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Xây dựng.

IV. Nhiệm vụ, quyền hạn:

Vui lòng xem chi tiết về nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Xây dựng tại file đính kèm.
http://daklak.gov.vn/portal/pls/portal/docs/1/2984032.DOC