I. SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC:
II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:
Sở Công Thương là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh Đắk Lắk thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, bao gồm các lĩnh vực: Cơ khí; luyện kim; điện; năng lượng mới; năng lượng tái tạo; hoá chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp chế biến khác; lưu thông háng hoá trên địa bàn; xuất nhập khẩu; quản lý thị trường; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; hội nhập kinh tế và cụm điểm công nghiệp trên địa bàn.
III. LỊCH SỦ PHÁT TRIỂN:
Sở Công Thương được thành lập vào tháng 03/2008 trên cơ sở thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP hợp nhất hai Sở Công nghiệp và Thương mại – Du lịch trước đây. Là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh Đắk Lắk thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, bao gồm các lĩnh vực: Cơ khí; luyện kim; điện; năng lượng mới; năng lượng tái tạo; hoá chất; vật liệu  nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp chế biến khác; lưu thông hàng hoá trên địa bàn; xuất nhập khẩu; quản lý thị trường; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; hội nhập kinh tế và khu cụm công nghiệp trên địa bàn. Tổng số cán bộ công chức, viên chức toàn Sở là 152 người, trong đó trình độ đại học có 91 người, được tổ chức thành 08 phòng ban và 03 đơn vị trực thuộc là: Chi cục quản lý thị trường, Trung tâm giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột và Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp.
Qua 35 năm qua, Sở Công Thương đã luôn là một trong những cơ quan giúp việc quan trọng của UBND tỉnh trong phát triển kinh tế- xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn; ngành công nghiệp – thương mại từ những năm đầu giải phóng gần như chưa có gì, tới nay đã hình thành được mạng lưới sản xuất, cung ứng, tiêu thụ rộng khắp trên địa bàn với hàng ngàn doanh nghiệp, cơ sở thương mại  và trên 200 doanh nghiệp công nghiệp, góp phần đảm bảo việc ổn định đời sống nhân dân và phát triển kinh tế không chỉ của cả nước Tỉnh mà của cả khu vực Tây Nguyên; kết quả sản xuất – kinh doanh ngành công thương năm 2009 đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng đó:
-    Giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện ( Giá CĐ 94):        3.200.000 Tr. đồng
-    Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp đạt: 1.504.000 Tr. đồng, chiếm 13,2% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh
-    Tỷ lệ số hộ có điện trên địa bàn:    93%
-    Tổng mức bán lẻ hàng hoá dịch vụ ( Giá HH) đạt:            15.808.000 Tr. đồng
-    Kim ngạch xuất khẩu đạt:   600 Tr. USD
-    Vốn đầu tư ngành công thương:
              + Đầu tư công nghiệp:                                                  4.252.578 Tr. đồng
              + Đầu tư thương mại:                                                   1.212.262 Tr. đồng
Ghi nhận những thành tích đạt được của Sở Công Thương trong 35 năm qua, Đảng và Nhà nước đã khen tặng: 01 Huân chương lao động hạng nhì cho toàn ngành; 01 Huân chương lao động hạng ba cho Văn phòng Sở; 08 Cờ thi đua của Bộ và UBND tỉnh cho Văn phòng Sở và 01 đơn vị Thuộc Sở; 33 Bằng khen của Bộ và UBND tỉnh cho Văn phòng Sở và các đơn vị thuộc Sở; 01 Huy chương lao động hạng ba cho 01 cá nhân; Danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp bộ cho 01 cá nhân; 78 Bằng khen của Bộ và UBND tỉnh cho các cá nhân và nhiều thành khác của Bộ và UBND tỉnh trao tặng.
IV. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO:
1. Ban Giám đốc:
Ông Võ Thanh. Chức vụ:  Giám đốc
Số điện thoại: 05003.952.898; Di động: 0913.423.541; Fax: 05003.952.635
Nhiệm vụ đảm nhận: Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ Công Thương về toàn bộ kết quả hoạt động của Sở Công Thương trên các mặt công tác của Sở.
Ông Nguyễn Anh Dũng. Chức vụ: Phó Giám đốc.
Số điện thoại: 05002.230.256; Di động: 0913.435.456; Fax: 05003. 952.635
Nhiệm vụ đảm nhận: Được Giám đốc sở phân công phụ trách từng khối công việc cụ thể: Phòng Công nghiệp- Văn phòng và Thanh tra
Ông Nguyễn Tuấn Hà. Chức vụ: Phó Giám đốc
Số điện thoại: 05003.957.688; Di động: 0903.509.747
Nhiệm vụ đảm nhận: Thương mại - Chi cục Quản lý thị trường và Trung tâm giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột
2. Các phòng, ban chức năng:
a. Văn phòng Sở:
Ông Nguyễn Văn Nghiêm - Chánh văn phòng
 Số điện thoại: 05002.200.511 ; Di động: 0933.865.668
Ông Nguyễn Ngọc Lâm -  Phó Chánh văn phòng
 Số điện thoại: 05002.218.383; Di động: 0905.176.777
b. Thanh tra sở:
Bà Trương Thị Hữu – Chánh Thanh tra
Số điện thoại: 05003.952.702; Di động: 0985.560.997
Ông Hồ Đồng Nghĩa – Phó Chánh thanh tra
Số điện thoại: 05003957.687; Di động: 0914.064.688
c. Phòng Kỹ thuật
Ông Dương Chí Dũng – Trưởng phòng
Số điện thoại: 05003. 707.247; Di động: 0989.977.191
Ông Võ Đình Đoan – Phó Trưởng phòng
Số điện thoại: 05003. 707.247; Di động: 0913. 474.697
d. Phòng Kế hoạch
Ông Nguyễn Văn Đông – Trưởng phòng
Số điện thoại: 05002.465.879; Di động: 0914.099.190
Ông Lương Văn Phê – Phó Trưởng phòng
Số điện thoại: 05002.465.879; Di động: 0983.534.267
e. Phòng Quản lý thương mại
Bà Nguyễn Thị Phương Lan – Trưởng phòng
Số điện thoại: 05003. 957.689; Di động: 0913.487.359
 Ông Trần Trọng Lưu – Phó Trưởng phòng
Số điện thoại: 05003. 957.689; Di động: 0962.070.777
f. Phòng Quản lý năng lượng
Ông Ngũ Văn Khánh – Trưởng phòng
Số điện thoại: 05003. 955.884; Di động: 0905.594.777
Ông Trương Công Hồng – Phó Trưởng phòng
Số điện thoại: 05003. 955.884; Di động: 0913.434.013
Ông Lê Trần Tự - Phó Trưởng phòng
Số điện thoại: 05003.955.884; Di động: 0913.448.002
g. Phòng Quản lý Công nghiệp
Ông Trương  Ngọc Minh – Trưởng phòng
Số điện thoại: 05002.210.872; Di động: 0938.877.757
Ông Đồng Văn Tiến – Phó Trưởng phòng
Số điện thoại: 05002.210.872; Di động: 0982.190.082    
Thông tin liên lạc: 49 Nguyễn Tất Thành – Tp. Buôn Ma Thuột- tỉnh Đắk Lắk
3. Các đơn vị trực thuộc của Sở:
a. Trung tâm giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột
Ông Nguyễn Tuấn Hà – Giám đốc
Số điện thoại: 05002.209.747; Di động: 0903.509.747
Ông Nguyễn Tú – Phó Giám đốc
Số điện thoại: 05003. 877.333; Di động: 0912.064.980
Ông Võ Thanh Châu – Phó Giám đốc
Số điện thoại: 05003.877.397; Di động: 0913.436.918
Mail: www.bcec.vn
Thông tin liên hệ: 153 Nguyễn Chí Thành – Tp. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk
b. Trung tâm Khuyến Công và Tư vấn phát triển công nghiệp
    Ông Dương Hùng Ba – Giám đốc
    Số điện thoại: 05003.958.590; Di động: 0905.055.959
    Ông Vũ Ngọc Anh – Phó Giám đốc
    Số điện thoại: 05003.955.140; Di động: 0983.469.748
    Bà Lê Thị Xuân Hạnh – Phó Giám đốc
    Số điện thoại: 05003.955.140; Di động: 01236.001.879
    Mail: kcdaklak@gmail.com
    Thông tin liên hệ: 49 Nguyễn Tất Thành – Tp. Buôn Ma Thuột- tỉnh Đắk Lắk
c. Chi cục Quản lý thị trường
    Ông Nguyễn Tuấn Hà - Giám đốc
    Số điện thoại: 05002.209.747; Di động: 0903.509.747
Ông Giao Thanh Tùng - Phó Giám đốc
Số điện thoại: 05003.815.225; Di động: 0906.516.777
Thông tin liên hệ: 08 Nguyễn Công Trữ - Tp. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk
V. THÔNG TIN LIÊN LẠC
Sở Công Thương
Địa chỉ: 49- Nguyễn Tất Thành - TP Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk